Category: Achalinus
2016
06.13

Japanese odd-scaled snake

2016
06.13

タカチホヘビ

2009
06.24

Amami odd-scaled snake

2009
06.24

アマミタカチホヘビ

2008
07.13

Yaeyama odd-scaled snake

2008
07.13

ヤエヤマタカチホヘビ